پودر ماشین لباسشویی صادراتی رامس

Product

Advert details

Advert ID: 583
Displayed: 2960
Expires: 2024-06-17 13:14:00
In categories: آگهی فارسی
Contact 00982188316112
info@paknamco.com
Added 2017-11-29 13:14:06
Modified: 2017-11-29 13:14:06
Created by
paknam (82)
0.00 (0 votes)

Description

پودر ماشین لباسشویی صادراتی رامس


حفظ رنگ
حاوی آنزیم پروتئاز ، لیپاز و آمیلاز
کف کنترل شده

Location

ایران
تهران، خیابان ایرانشهر، روبروی خیابان سپند، ساختمان 555

Comments

Peach sales
Peach sales
2020-06-02 18:12:24Dried Fruit, Nuts & SpicesIran15000 $
Sales of first class peaches exported from Iran ...
Dishwashing Liquid For Export
Dishwashing Liquid For Export
2017-11-30 12:03:41ChemicalsProductIran
Dishwashing Liquid
Dishwashing Liquid Ramis For Export
Dishwashing Liquid Ramis For Export
2017-11-30 10:51:55English AdvertProductIran
Dishwashing Liquid
Exporting Breakfast Tea
Exporting Breakfast Tea
2017-11-24 18:35:28Food & Beverage ProductIran
Breakfast Tea
عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من
عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من
2017-11-30 17:14:47آگهی فارسیایران
تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گردو غب ...