عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من

Advert details

Advert ID: 636
Displayed: 1993
Expires: 2024-06-20 17:14:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:14:47
Modified: 2017-11-30 17:14:47
Created by
Guest

Description

تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گردو غبار را پاک می کند.

این محصول نه تنها دارای کلیه امتیازات تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گرد و غبار را پاک می کند، بلکه با توجه به بسته بندی یک لیتری آن مرقون به صرفه نیز می باشد.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

Felt hat (for men)
Felt hat (for men)
2017-12-18 09:52:40Apparel,Textiles & AccessoriesProductIran26 $
Felt hat (for men)
Painted & Engraved Niello Samovar, 3 litre
Painted & Engraved Niello Samovar, 3 litre
2017-12-18 21:32:01Fashion AccessoriesProductIran300 $
Painted & Engraved Niello Samovar, 3 litre
برنج ایرانی  شالی سبز فلارد
برنج ایرانی شالی سبز فلارد
2020-09-29 15:33:03ChemicalsServiceIran
Sale of first class Iranian rice (Champa) Fllard g ...
Export Jumbo Pistachio (Kalleh Ghouchi)
Export Jumbo Pistachio (Kalleh Ghouchi)
2018-03-18 14:53:48Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Jumbo Pistachio (Kalleh Ghouchi)
فروش کاشی و سرامیک
فروش کاشی و سرامیک
2020-08-09 17:03:24English AdvertProductIran
فروش و صادرات انواع کاشی و سرامیک یزد ...