عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من

Advert details

Advert ID: 636
Displayed: 2692
Expires: 2024-06-20 16:14:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:14:47
Modified: 2017-11-30 17:14:47
Created by
Guest

Description

تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گردو غبار را پاک می کند.

این محصول نه تنها دارای کلیه امتیازات تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گرد و غبار را پاک می کند، بلکه با توجه به بسته بندی یک لیتری آن مرقون به صرفه نیز می باشد.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

pieces maxi dress manto
pieces maxi dress manto
2017-12-17 08:53:40ApparelProductIran90 $
pieces maxi dress manto
we Have marble, travertine, onyx and traonyx
we Have marble, travertine, onyx and traonyx
2018-10-28 03:05:11Building ConstructionCompanyIran
Salar Production-Mineral Group: Have marble, trave ...
ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه
ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه
2019-03-06 18:55:34آگهی فارسیServiceIran
ساخت و نصب و راه اندازه دستگاه از۱۰۰ Making and i ...
Export Spaghetti from Azar Macaron
Export Spaghetti from Azar Macaron
2017-11-03 19:06:55Food & Beverage ProductIran
Spaghetti 700 grams with 20-item packaging ready t ...
Dishwashing Liquid
Dishwashing Liquid
2017-11-30 10:44:38ChemicalsProductIran
Dishwashing Liquid