عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من

Advert details

Advert ID: 636
Displayed: 2148
Expires: 2024-06-20 16:14:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:14:47
Modified: 2017-11-30 17:14:47
Created by
Guest

Description

تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گردو غبار را پاک می کند.

این محصول نه تنها دارای کلیه امتیازات تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گرد و غبار را پاک می کند، بلکه با توجه به بسته بندی یک لیتری آن مرقون به صرفه نیز می باشد.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

Export Long Pistachio (Akbari)
Export Long Pistachio (Akbari)
2018-03-18 14:47:27Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Long Pistachio (Akbari) Available in Sizes: 18-20 ...
فروش کاشی و سرامیک
فروش کاشی و سرامیک
2020-08-09 17:03:24English AdvertProductIran
فروش و صادرات انواع کاشی و سرامیک یزد ...
Enameled sugar pot for export
Enameled sugar pot for export
2017-12-18 15:34:00Fashion AccessoriesProductIran12 $
Enameled sugar pot
leather credit card holder for Export
leather credit card holder for Export
2017-12-18 10:25:56Textile & Leather Product ProductIran2 $
leather credit card holder
Women's leather jacket
Women's leather jacket
2018-03-10 00:18:17Textile & Leather Product ProductIran
Women's leather jacket For trade