عنوان هم تمیزکننده سرویس صادراتی من

Advert details

Advert ID: 637
Displayed: 1929
Expires: 2024-06-20 17:17:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:17:49
Modified: 2017-11-30 17:17:49
Created by
Guest

Description

این محصول با نام تجاری سی اکت از قدرت جرم گیری و تمییزکنندگی برخوردار است.

این محصول با نام تجاری سی اکت از قدرت جرم گیری و تمییزکنندگی بسیار بالا برخوردار بوده و برای استفاده در حمام و کلیه سرویس های بهداشتی مناسب می باشد.شستشو توسط سی اکت علاوه بر پاکیزگی فوق العاده سطوح،باعث ضدعفونی شدن آنها نیز می شود.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

Export Green Peeled Pistachio Kernels
Export Green Peeled Pistachio Kernels
2018-03-18 15:08:58Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Green Peeled Pistachio Kernels
Gabbeh rug (4- frame design)
Gabbeh rug (4- frame design)
2017-12-17 15:37:24Apparel,Textiles & AccessoriesProductIran210 $
Gabbeh rug (4- frame design)
 Fresh Celery
Fresh Celery
2017-12-25 20:20:52Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
AGRO Fresh Celery Specifications
leather purse for export
leather purse for export
2017-12-18 14:59:52Textile & Leather Product ProductIran105 $
leather purse
Niello Bucket and Tissue Box
Niello Bucket and Tissue Box
2017-12-18 21:39:20Fashion AccessoriesProductIran180 $
Niello Bucket and Tissue Box