تمیزکننده فرش من ویژه صادرات

Advert details

Advert ID: 633
Displayed: 2548
Expires: 2024-06-20 16:11:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:11:08
Modified: 2017-11-30 17:11:08
Created by
Guest

Description

این محصول با سابقه طولانی که داردبدون کوچکترین اثر سوئی بر روی فرش و موکت

این محصول با سابقه طولانی که دارد کوچکترین اثر سوئی بر روی فرش و مبل و موکت ندارد.آن ها را کاملا تمیز می کند.روش کار با آن آسان و سریع می باشد.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

Export Kiwi to Russia
Export Kiwi to Russia
2017-12-25 12:13:28Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Export Kiwi to Russia
 Export IRANIAN LONG PISTACHIO (AKBARI, AHMADAGHAEE, BADAMI)
Export IRANIAN LONG PISTACHIO (AKBARI, AHMADAGHAEE, BADAMI)
2018-03-18 12:53:18Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Padideh Sirjan Pistachio company
   baby sun screen lotion for export
baby sun screen lotion for export
2017-11-28 11:13:07ChemicalsProductIran
baby sun screen lotion
VASELINE CREAM
VASELINE CREAM
2017-12-11 09:30:22Metallurgy, Rubber & PlasticsProductIran
VASELINE CREAM
BABY SHAMPOO WITH CONDITIONER
BABY SHAMPOO WITH CONDITIONER
2017-12-11 08:43:12Metallurgy, Rubber & PlasticsProductIran
A gentle shampoo for baby’s delicate hairs, contai ...