تمیزکننده فرش من ویژه صادرات

Advert details

Advert ID: 633
Displayed: 3127
Expires: 2024-06-20 16:11:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:11:08
Modified: 2017-11-30 17:11:08
Created by
Guest

Description

این محصول با سابقه طولانی که داردبدون کوچکترین اثر سوئی بر روی فرش و موکت

این محصول با سابقه طولانی که دارد کوچکترین اثر سوئی بر روی فرش و مبل و موکت ندارد.آن ها را کاملا تمیز می کند.روش کار با آن آسان و سریع می باشد.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

Export Iranian Dates
Export Iranian Dates
2018-05-15 22:25:35Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Iranian Dates Exporter Export Iranian Dates
Snack Industry Powder Flavors
Snack Industry Powder Flavors
2020-06-27 15:33:39Food & Beverage ProductIran
Provide natural edible flavors and colors
Handmade Straw Bag For Export
Handmade Straw Bag For Export
2017-12-17 08:01:12Bags, Shoes & AccessoriesProductIran
Handmade Straw Bag
 Export IRANIAN LONG PISTACHIO (AKBARI, AHMADAGHAEE, BADAMI)
Export IRANIAN LONG PISTACHIO (AKBARI, AHMADAGHAEE, BADAMI)
2018-03-18 12:53:18Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Padideh Sirjan Pistachio company
Bakhtiari Gabbeh
Bakhtiari Gabbeh
2017-12-17 08:23:00Apparel,Textiles & AccessoriesProductIran105 $
Bakhtiari Gabbeh