براق کننده صادراتی من

Advert details

Advert ID: 641
Displayed: 2061
Expires: 2024-06-20 17:26:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:26:38
Modified: 2017-11-30 17:26:38
Created by
Guest

Description

اثر براق کنندگی روی سطوح ، بخصوص فلزات (انواع شیر آلات) دارد.

این محصول اثر براق کنندگی روی سطوح ، بخصوص فلزات (انواع شیر آلات) دارد.مصرف طولانی آن باعث کدر شدن شیر آلات نمی شود.مصرف آن آسان و سریع است.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

عنوان هم تمیزکننده سرویس صادراتی من
عنوان هم تمیزکننده سرویس صادراتی من
2017-11-30 17:17:49آگهی فارسیایران
این محصول با نام تجاری سی اکت از قدرت جرم گیری و ت ...
Enameled sugar pot for export
Enameled sugar pot for export
2017-12-18 15:34:00Fashion AccessoriesProductIran12 $
Enameled sugar pot
Felt hat (for men)
Felt hat (for men)
2017-12-18 09:52:40Apparel,Textiles & AccessoriesProductIran26 $
Felt hat (for men)
Oxygen Washing Mashine Powder For Export
Oxygen Washing Mashine Powder For Export
2017-12-01 15:43:57ChemicalsProductIran
Oxygen Washing Mashine Powder
BABY SHAMPOO WITH CONDITIONER
BABY SHAMPOO WITH CONDITIONER
2017-12-11 08:43:12Metallurgy, Rubber & PlasticsProductIran
A gentle shampoo for baby’s delicate hairs, contai ...