براق کننده صادراتی من

Advert details

Advert ID: 641
Displayed: 2270
Expires: 2024-06-20 16:26:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:26:38
Modified: 2017-11-30 17:26:38
Created by
Guest

Description

اثر براق کنندگی روی سطوح ، بخصوص فلزات (انواع شیر آلات) دارد.

این محصول اثر براق کنندگی روی سطوح ، بخصوص فلزات (انواع شیر آلات) دارد.مصرف طولانی آن باعث کدر شدن شیر آلات نمی شود.مصرف آن آسان و سریع است.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

Import date From Iran
Import date From Iran
2018-05-15 21:00:48Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Iranian Dates for Export
Iranian Fruit For export
Iranian Fruit For export
2018-05-08 19:12:43AgricultureProductIran
Iranian KIWI Fruit
Earl Grey Tea Bag
Earl Grey Tea Bag
2017-11-24 18:39:04Food & Beverage ProductIran
Earl Grey Tea Bag
Sanitary hose
Sanitary hose
2020-02-04 18:17:38Heating ,cooling & facilitiesProductIran
Sanitary hose for use in wc, bathroom, kitchen, bo ...
Handmade Patch Carpet(Tabriz Carpet and Natural Leather)
Handmade Patch Carpet(Tabriz Carpet and Natural Leather)
2017-12-17 08:30:42Apparel,Textiles & AccessoriesProductIran390 $
Handmade Patch Carpet(Tabriz Carpet and Natural Le ...