براق کننده صادراتی من

Advert details

Advert ID: 641
Displayed: 2519
Expires: 2024-06-20 16:26:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:26:38
Modified: 2017-11-30 17:26:38
Created by
Guest

Description

اثر براق کنندگی روی سطوح ، بخصوص فلزات (انواع شیر آلات) دارد.

این محصول اثر براق کنندگی روی سطوح ، بخصوص فلزات (انواع شیر آلات) دارد.مصرف طولانی آن باعث کدر شدن شیر آلات نمی شود.مصرف آن آسان و سریع است.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

عنوان هم تمیزکننده سرویس صادراتی من
عنوان هم تمیزکننده سرویس صادراتی من
2017-11-30 17:17:49آگهی فارسیایران
این محصول با نام تجاری سی اکت از قدرت جرم گیری و ت ...
Akbari Pistachio For Export
Akbari Pistachio For Export
2017-12-12 12:52:10Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Akbari Pistachio
Date for Export
Date for Export
2017-12-25 12:56:36Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Date
Scouring Powder Yekta
Scouring Powder Yekta
2017-12-01 15:42:08ChemicalsProductIran
Scouring Powder
beef leg
beef leg
2018-03-02 10:41:09Livestock and poultryProductIran1 $
beef leg