عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من

Advert details

Advert ID: 636
Displayed: 1526
Expires: 2022-06-18 17:14:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:14:47
Modified: 2017-11-30 17:14:47
Created by
Guest

Description

تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گردو غبار را پاک می کند.

این محصول نه تنها دارای کلیه امتیازات تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گرد و غبار را پاک می کند، بلکه با توجه به بسته بندی یک لیتری آن مرقون به صرفه نیز می باشد.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

تمیزکننده فرش من ویژه صادرات
تمیزکننده فرش من ویژه صادرات
2017-11-30 17:11:08آگهی فارسیایران
این محصول با سابقه طولانی که داردبدون کوچکترین اثر ...
Iranian garlic distributor
Iranian garlic distributor
2018-03-31 11:09:35AgricultureProductIran
Iran Garlic Exporter
Wheat extract  shampoo for export
Wheat extract shampoo for export
2017-11-28 10:37:47ChemicalsProductIran
Wheat extract shampoo for normal hair
   baby sun screen lotion for export
baby sun screen lotion for export
2017-11-28 11:13:07ChemicalsProductIran
baby sun screen lotion
Engraved Niello Samovar, 3 litre For Export
Engraved Niello Samovar, 3 litre For Export
2017-12-18 21:27:37Fashion AccessoriesProductIran270 $
Engraved Niello Samovar, 3 litre