ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه

Service

Advert details

Advert ID: 2789
Displayed: 2888
Expires: 2023-07-23 18:55:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 09388260910
Added 2019-03-06 18:55:34
Modified: 2019-03-06 18:55:34
Created by
Guest

Description

ساخت و نصب و راه اندازه دستگاه از۱۰۰ Making and installing the device size of 1

ساخت ونصب دستگاهای روغن موتور گریس تسو یه روغن سوخته بدونه اسید وراه اندازی برج تقطیر ۵۰تنی تا ۷۰ تنی به صورت بچ وکانتینوز تا ۳۰۰ تن در روز وساخت دستگاه ایزوگام وبعد از راه اندازی تولید وراه اندازی خط های مربوطه از ۰تا ۱۰۰ 
Manufacturing and installing the engine oil for lubricating oil. The oil is burnt acid and the distillation tower is 50 ton to 70 tons. Batch and cantonese to 300 tons per day, and the construction of the rubble and after the production of the lines and the corresponding lines from 0 to 100

Location

Iran

Comments

Dried persimmon for export
Dried persimmon for export
2017-12-27 11:10:42Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Dried persimmon
Enameled plate
Enameled plate
2017-12-18 15:24:50Fashion AccessoriesProductIran7 $
Enameled plate
Felt hat (for men)
Felt hat (for men)
2017-12-18 09:52:40Apparel,Textiles & AccessoriesProductIran26 $
Felt hat (for men)
عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من
عنوان هم تمیزکننده شیشه صادراتی من
2017-11-30 17:14:47آگهی فارسیایران
تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گردو غب ...
ISOGUM SASANBAM COMPANY co
ISOGUM SASANBAM COMPANY co
2017-11-03 20:37:08Construction & StructureProductIran
Isogumsasanbam company was established in 2010/138 ...