ساخت و نصب و راه اندازی دستگاه

Service

Advert details

Advert ID: 2789
Displayed: 2679
Expires: 2021-05-14 18:55:34
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 09388260910
Added 2019-03-06 18:55:34
Modified: 2019-03-06 18:55:34
Created by
Guest

Description

ساخت و نصب و راه اندازه دستگاه از۱۰۰ Making and installing the device size of 1
ساخت ونصب دستگاهای روغن موتور گریس تسو یه روغن سوخته بدونه اسید وراه اندازی برج تقطیر ۵۰تنی تا ۷۰ تنی به صورت بچ وکانتینوز تا ۳۰۰ تن در روز وساخت دستگاه ایزوگام وبعد از راه اندازی تولید وراه اندازی خط های مربوطه از ۰تا ۱۰۰ 
Manufacturing and installing the engine oil for lubricating oil. The oil is burnt acid and the distillation tower is 50 ton to 70 tons. Batch and cantonese to 300 tons per day, and the construction of the rubble and after the production of the lines and the corresponding lines from 0 to 100

Location

Iran

Comments

Iran Long Pistachio (Akbari Pistachio) Distributor
Iran Long Pistachio (Akbari Pistachio) Distributor
2018-03-18 13:32:44Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Iran Pistachio Exporter
bahane food industries
bahane food industries
2019-04-23 10:09:47Food & Beverage CompanyIran
Canned food producer and exporter
iran KABKAB DATES export
iran KABKAB DATES export
2018-03-20 15:30:20Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Kabkab Date Kabkab Dates is round in size, and the ...
تونیک آستین بلند جهت صادراتی
تونیک آستین بلند جهت صادراتی
2017-12-21 16:02:11آگهی فارسیProductایران
تونیک آستین بلند
Sehat Dish Washing Liquid
Sehat Dish Washing Liquid
2017-12-15 15:16:59ChemicalsProductIran
Sehat Dish Washing Liquid (Strawberry & Lemon frag ...