براق کننده صادراتی من

Advert details

Advert ID: 641
Displayed: 1663
Expires: 2022-06-18 17:26:00
In categories: آگهی فارسی
Price is negotiable
Contact 88954148-88954156 098-021
Added 2017-11-30 17:26:38
Modified: 2017-11-30 17:26:38
Created by
Guest

Description

اثر براق کنندگی روی سطوح ، بخصوص فلزات (انواع شیر آلات) دارد.

این محصول اثر براق کنندگی روی سطوح ، بخصوص فلزات (انواع شیر آلات) دارد.مصرف طولانی آن باعث کدر شدن شیر آلات نمی شود.مصرف آن آسان و سریع است.

Location

ایران
ایران , تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

Comments

fan exporting 	Hood Fan -Backward
fan exporting Hood Fan -Backward
2017-10-24 07:03:15Machinery, Industrial Parts & ToolsProductIran
Product Name :Hood Fan -Backward Category Name :H ...
Women's leather jacket
Women's leather jacket
2018-03-10 00:26:06Textile & Leather Product ProductIran
Women's leather jacket Novinleather
Bakhtiari Gabbeh
Bakhtiari Gabbeh
2017-12-17 08:23:00Apparel,Textiles & AccessoriesProductIran105 $
Bakhtiari Gabbeh
Knot Doll Bab
Knot Doll Bab
2017-12-17 09:01:35Gifts, Sports & ToysProductIran4 $
Knot Doll Bab
Gray felt mask for export
Gray felt mask for export
2017-12-18 09:44:06Fashion AccessoriesProductIran45 $
Gray felt mask