تیوپ نوشمک (Ice-cream Lully Plastic )

Product

Advert details

Advert ID: 2918
Displayed: 241
Expires: 2023-09-20 14:24:00
In categories: Packaging & Printing
Price is negotiable
Contact +989197567787
+989357567787
Added 2020-11-30 14:24:17
Modified: 2020-11-30 14:24:17
Created by
Namliplast (1)
0.00 (0 votes)

Description

ناملی پلاستیک البرز تولید کننده تیوپ نوشمک (بسته بندی بستنی یخی بصورت لول)

ناملی پلاستیک تولید کننده تیوپ نوشمک در زنجان
تیوپ 180 گرمی، تیوپ 120 گرمی، تیوپ 100 گرمی، تیوپ 70 گرمی، تیوپ 50 گرمی
قوطی روغن چرخ خیاطی
 
آماده قبول سفارش تولید و ارسال به سراسر  استانها و شهرها
مسئول پذیرش سفارش  آقای محمدی :
09197567787
09357567787

Location

Iran

Comments

Sehat Chamomile Shampoo For Export
Sehat Chamomile Shampoo For Export
2017-12-15 13:52:20ChemicalsProductIran
Sehat Chamomile Shampoo
 Detergent Powder Top
Detergent Powder Top
2017-12-01 15:46:36ChemicalsProductIran
Detergent Powder Top
Export Jumbo Pistachio (Kalleh Ghouchi)
Export Jumbo Pistachio (Kalleh Ghouchi)
2018-03-18 14:53:48Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Jumbo Pistachio (Kalleh Ghouchi)
 shower gel
shower gel
2017-11-29 08:28:43ChemicalsProductIran
shower gel
Export Cucumber Russia and Dubai
Export Cucumber Russia and Dubai
2017-12-25 12:27:03Dried Fruit, Nuts & SpicesProductIran
Export Cucumber Russia and Dubai