برگه صادراتی آرات

Product

Advert details

Advert ID: 1066
Displayed: 410
Expires: 2022-07-02 20:50:00
In categories: کشاورزی
Price is negotiable
Contact info@aratco.com
00982188752333
Added 2017-12-14 20:50:10
Modified: 2017-12-14 20:50:10
Created by
آرات (14)
0.00 (0 votes)

Description

محصولاتي كه از خشك كردن گوشت ميوه هاي هسته دار

 فرآيند خشك كردن گوشت ميوه ها  توسط نور خورشيد و يا بصورت صنعتي صورت مي گيرد. تمام انواع برگه در اين دسته قرار مي گيرند.

Location

ایران
تهران- تهران- خيابان دكتر بهشتي خيابان ميرعماد شماره 61 طبقه 3

Comments

مایع سفید کننده تاپ ویژه صادرات
مایع سفید کننده تاپ ویژه صادرات
2017-11-30 10:29:23شوینده هاProductایران
مایع سفید کننده تاپ
تونیک جودون خال خال صادراتی
تونیک جودون خال خال صادراتی
2017-12-23 12:51:17پوشاکProductایران
تونیک جودون خال خالXXL
بلوز مدل جدید صادراتی
بلوز مدل جدید صادراتی
2017-12-22 21:05:25پوشاکProductایران
-
پسته صادراتی رئوف
پسته صادراتی رئوف
2017-12-11 22:29:48کشاورزیProductایران
پسته یکی از دانه‌های پر طرفدار نه تنها در ایران، ب ...
چای کیسه ای سیاه هل صادراتی سحرخیز
چای کیسه ای سیاه هل صادراتی سحرخیز
2017-12-14 23:28:40کشاورزیProductایران
-