يك ميز و دو چارپايه.

كم جا.

جهت استفاده تحرير، آرايش، ناهار خوري و موارد ديگر.

انتخاب رنگ به سفارش مشتری.

ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.