تمام چوب.

جنس چوب؛ كاج روسيه.

داراي جلو پايي.

انتخاب رنگ و تعداد به سفارش مشتری.

ضمانت ٥ ساله و خدمات پس از فروش.