شیشه شوی ضد بخار صادراتی تاپ

Product

Advert details

Advert ID: 609
Displayed: 460
Expires: 2022-06-18 10:31:00
In categories: شوینده ها
Price is negotiable
Contact 00982188316112
info@paknamco.com
Added 2017-11-30 10:31:23
Modified: 2017-11-30 10:31:23
Created by
پاک نام (82)
0.00 (0 votes)

Description

شیشه شوی ضد بخار تاپ


پاک کننده شیشه و کلیه سطوح صیقلی از انواع لکه و چربی
ایجاد شفافیت و براقی بر روی سطوح صیقلی
دارای خاصیت ضد بخار و جلوگیری از آلوده شدن سریع سطوح با انواع بخارات
عدم ایجاد کدری و لکه بر رروی شیشه

Location

ایران
تهران، خیابان ایرانشهر، روبروی خیابان سپند، ساختمان 555

Comments

تاپ فیلامنت ورزشی مخصوص صادرات
تاپ فیلامنت ورزشی مخصوص صادرات
2017-12-20 21:19:55پوشاکProductایران
تاپ فیلامنت ورزشی
لبنیات صادراتی به عراق
لبنیات صادراتی به عراق
2018-04-04 01:21:16لبنیاتProductایران
لبنیات صادراتی صادرات لبنیات صاردات لبنیات به عر ...
خرماخشک صادراتی آرات
خرماخشک صادراتی آرات
2017-12-14 20:54:48کشاورزیProductایران
از مهمترين محصولات نواحي جنوبي ايران مي باشد. ...
شامپوبدن کرمی بچه ایروکس  ویژه صادرات
شامپوبدن کرمی بچه ایروکس ویژه صادرات
2017-11-28 10:06:28شوینده هاProductIran
شامپوبدن کرمی بچه ایروکس
تیشرت پنبه پروانه های رنگی جهت صادرات
تیشرت پنبه پروانه های رنگی جهت صادرات
2017-12-25 02:11:27پوشاکProductایران
تیشرت پنبه پروانه های رنگی